0.2

Verzio 0.2

Őstörténet

Transzmédia forgatókönyv

E forgatókönyv szerint a homo sapiens genetikailag ugyanott tart, mind emberré válásának kezdetén. Teste, idegrendszere pontosan megfelel a [mittudoménhány] évvel ezelőtti állapotának. Ellenben körülményei, környezete cseppet sem hasonlítanak az akkorihoz. Evolúciós léptékben nézve ehhez a gigantikus tempójú fejlődéshez, genetikailag nem sikerült megfelelően adaptálódnia. Ennek következményei pedig nap mint nap visszaköszönnek.

Tartalomjegyzék
1. Kezdetek kezdete
1.1 Csoportlétszám
1.2 Eltartottság
1.3 Változó helyszín
1.4 Csoportok közti szaporodás
1.5 Csoporttudat
2. Emberré válás
3. Rekreáció

1. Kezdetek kezdete (a Paradicsom)
Az ősvilágban, mikor a homo sapiens még nem volt embernek nevezhető, azaz szorosan környezete része volt, nem volt attól elkülönülve […]

Csoportlétszám
Az egészséges, átlátható és élhető csoportlétszám maximum 80-100 fő körül mozog. (lásd Dunbar szám) Az akkori csoportok, melyek soha nem haladták meg ezt a méretet, egymástól elkülönülve, olyan távolságokra helyezkedtek el, hogy ne zavarják egymást. Ez a viselkedés tapasztalati úton alakult ki. Minden csoport egyedi szokásokkal, világfelfogással bírt.

Eltartottság
A környezet folytatólagos részeként, nem volt arra gond, hogyan állítsa elő táplálékát, hiszen az ott volt karnyújtásnyira. Az étkezés ébredéstől elalvásig tartott, ugyanúgy mint minden más tevékenység.

Változó helyszín
A csoportok a környezet változásával együtt mozogtak. E változatossághoz hozzászokva mindenütt otthon érezték magukat.

Csoportok közötti szaporodás
[Ezt nem tudom, hogy lehet össze egyeztetni a különböző csoportok világának megismerhetetlenségével]

A felnövekvő csoporttagok természetes késztetése volt az elvágyódás. Az ivaréretté vált egyed rendszerint elindult „szerencsét próbálni”, míg egy másik csoportba nem botlott. Akkor elkezdődött egy hosszú ideig tartó integrációs folyamat, melynek az eredménye az egyed csoportba való bekerülése és szaporodása, avagy a továbbállás, másik csoportnál való próbálkozás volt.

Csoporttudat
Nem ismerték, és nem értették mi az az egyén. Minden és mindenki a környezet része volt, a csoport tagjai az egész részei voltak.

2. Emberré válás (Az Esemény)
Egy mindenek felett álló esemény (özönvíz, földön kívüliek) következtében a természetes életmód megváltozott. Hirtelen az eddig egymástól elkülönülten élő csoportok egymáshoz préselődtek, a létszám akár többszörösére emelkedett. Bármennyire próbálkoztak, a különböző világok képtelen voltak egymás megismerésére. Megkezdődött a ma ismert intézmények kialakulása: család, csere alapúság, nemi identitás, magántulajdon stb.

stb